آخرین بخشنامه های گمرک-چهارشنبه 13 شهریور 98-02

آخرین بخشنامه های گمرک-چهارشنبه 13 شهریور 98-02 #1

 مقررات ارزی وثیقه واردکنندگان ابلاغ شد

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تبصره ۴ ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی درباره وثیقه مقرر واردکنندگان را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تاریخ : 1398/6/13 | 105 بازدید