آخرین بخشنامه های گمرک-شنبه 24 آبان 99-02

آخرین بخشنامه های گمرک-شنبه 24 آبان 99-02 #1

گمرک: بانک مرکزی جزئیات اعلامیه ارز یک میلیارد دلار را ارائه دهد.

معاون فنی گمرک در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلامیه تامین ارز یک میلیارد دلار کالایی که به گمرک اظهار نشده است، گفت: اگر صاحب کالایی علیرغم اخذ کدرهگیری بانک، عامدا نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند گمرک نسبت به متروکه آن اقدام خواهد کرد و نگهداری کالا از مصادیق احتکار کالا محسوب می‌شود.
تاریخ : 1399/8/24 | 712 بازدید