قابلیت بازگردانی درخواست مجوز ثبت‌سفارش

ه اطلاع کاربران محترم می‌رساند جهت سهولت در انجام روال ثبت‌سفارش، امکان بازگردانی درخواست مجوزهای ثبت‌سفارش از کارتابل سازمان‌های مجوزدهنده، فراهم شده است.

در صورتی که وضعیت پرونده "منتظر مجوز" باشد کلیدی تحت عنوان "ارسال درخواست رد مجوزها" در بخش "مدیریت پرونده‌ ثبت‌سفارش" توسط کاربر قابل انتخاب است. متقاضیانی که به هر دلیلی، درخواست رد مجوزهای پرونده خود را دارند با انتخاب کلید مذکور درخواست رد مجوز را ثبت می‌نمایند.

در صورتی که سازمان‌(های) مجوزدهنده‌ تا زمان ارسال درخواست رد مجوزها اقدامی بر روی پرونده‌ مربوطه انجام نداده باشد، درخواست مجوزهای صادره به آن سازمان به صورت سیستمی رد می‌گردد. اما در صورتی که سازمان مجوزدهنده، نظر اولیه یا نهایی خود را بر روی مجوز ثبت کرده باشد، رد درخواست مجوز مربوطه امکان‌پذیر نیست.
تاریخ : 1399/8/24 | 642 بازدید