آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 20 مرداد 98-02

- تغییر مجوز ارزي تعدادی دیگر از کالاهای کشاورزی

- کنجاله سویا، انواع حبوبات، چای، انواع گوشت قرمز، مرغ و ماهی، تخم مرغ، کره و موز

- قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت به اطلاع می‌رساند، پیرو اطلاعیه پیشین در خصوص تغییر مجوز ارزي برخی از کالاهای کشاورزی ، برای کد تعرفه‌های جدید پیوست شده نیز مجوزهای "وزارت جهاد کشاورزی-تخصیص ارز" و "وزارت جهاد کشاورزی-اعتبار ثبت سفارش" حذف شده و مجوز "دفتر امور خدمات بازرگانی-تخصیص ارز" جایگزین مجوز ارزی این تعرفه‌ها شده است.

- تذکرات اعلام شده در اطلاعیه پیشین برای تعرفه های جدید نیز برقرار است.

- کد تعرفه
02011010
02011090
02012010
02012020
02012030
02012090
02013010
02013020
02013030
02021010
02021090
02022010
02022020
02022030
02022090
02023010
02023020
02042100
02042300
02044100
02044300
02071100
02071310
02071320
02071330
02071390
02071410
02071430
02071440
02071490
03021400
03031300
03032300
03033900
03034200
03034300
03035410
03035490
03036300
03036600
03043100
03044100
03046100
03047400
03047900
03079900
04051010
04051020
04072110
04072190
07132010
07132090
07133310
07133390
07133500
07134000
10011910
10019900
10059090
10061000
10064000
12051020
12059010
12059090
12060010
12074000
12081000
12129930
15091010
15091090
15111000
15122100
15131100
15132100
15132911
15132912
15152100
17011200
17011400
17019100
17019900
12019090
08031000
08039000
01022900
01041090
01051150
02013090
02023030
02023090
02041000
02042200
02043000
02044200
02071200
02071420تاریخ : 1398/5/20 | 132 بازدید