آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 14 مهر 98-02

آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 14 مهر 98-02 #1

گروه بندی جدید برخی اقلام تعرفه ای کالاهای وارداتی

ملاک بررسی درخواست ثبت سفارش، سابقه دو سال اخیر واردکننده ذیل تعرفه شش رقمی خواهد بود.
تاریخ : 1398/7/14 | 143 بازدید