ثبت سفارش رایگان

ثبت سفارش رایگان #1ثبت سفارش رایگان #2

ثبت سفارش در اسرع وقت در مورد کلیه کالاهای تحت نظارت این بازرگانی ، دریافت و مراحل ایران کد و بازرسی تعاملی آن نیز صورت می گیرد.این سرویس برای استفاده مشتریان این بازرگانی به صورت رایگان قرار می گیرد.مهم ترین اطلاعاتی که در ثبت سفارش باید درج گردد عبارتند از نام فروشنده کالا ، نام خریدار، شماره پروفرما ، کشور تولید کننده ، شماره ایران کد ( در صورت نیاز ) و نوع ارز می باشد.
تاریخ : 1393/2/2 | 2314 بازدید