لوازم شخصی و کالای مسافری

لوازم شخصی و کالای مسافری #1

لوازم شخصی به کالایی اطلاق می شود که در مدت اقامت شخص در یکی از کشور های خارجی،جزء لوازم زندگی آنها بوده و شامل هر نوع کالایی می باشد که در طول زندگی، خانواده به آن نیاز داشته است.ورود این نوع کالا به کشور از طریق گمرکات کشور صورت گرفته و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی،معاف می باشد.

نکات قابل توجه در این رابطه عبارتند از :

1. شخص می بایستی دارای ویزای اقامتی کشور مورد نظر بوده باشد.

2. حداقل یکسال می بایستی از آخرین مهر خروج ضخص از ایران سپری شده باشد.

3. کالاهای انتقالی، بصورت نو و آکبند نبوده و بلکه اگر نو هستند ، از آنها استفاده شده باشد.

4. تعداد کالاهای برقی ، مثل تلویزیون ، یخچال فریزر ، لوازم برقی آشپزخانه و ...از حد متعارف بیشتر  نباشد.بطور مثال داشتن  2 عدد تلویزیون و یا 2 عدد یخچال، متعارف تلقی می گردند.

شرکت بازرگانی قاسمی می تواند در رابطه با ورود لوازم شخصی اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، امین و کارگزار شما خواهد بود.
تاریخ : 1393/2/2 | 2005 بازدید