ضمانت نامه بانکی ، گمرکی

در حال حاضر در گمرکات تهران و حومه تنها گمرک فرودگاه پیام است که برای کلیه کالاهای در حال ترخیص ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ 200/000/000 ریال را می پذیرد. علاوه بر گمرک فوق الذکر گمرکات بندر عباس و گمرک تهران( شهریار سابق )، با رعایت محدودیت تنها در مورد کالا های خاص ضمانت نامه بانکی را با رعایت حداقل 500/000/000 ریال پذیرفته و در مواردی که مبلغ اظهارنامه کمتر از آن باشد و یا کالا از شمول چهار بخش فوق خارج باشد از قبول ضمانت نامه خودداری مي نمايند. بازرگانی قاسمی در زمینه تامین ضمانت نامه های بانکی مورد قبول گمرکات برای مشتریان خود سرویس های لازم را ارائه می نماید.
تاریخ : 1393/2/2 | 2246 بازدید