حواله به چین ، یوآن؟ یورو؟

حواله به چین ، یوآن؟ یورو؟ #1حواله به چین ، یوآن؟ یورو؟ #2

براساس عملکرد کنونی بانک مرکزی، بانکهای عامل ایرانی به دو طریق می توانند حواله ارزی یورو را به چین ارسال کنند:

1-  ازطریق بانک - بانک (ارسال مستقیم از بانک داخلی به CUNLUN BANK)

2-  از طریق بانک – صراف- بانک فروشنده. (ارسال با واسطه به بانک فروشنده)

1-  ازطریق بانک ، بانک، گیرنده پول (فروشنده) می بایستی مستقیما در CUNLUN BANK حساب داشته باشد . چون براساس اعلام بانک CUNLUN از تاریخ20 نوامبر92 پول های دریافتی خود از ایران را دیگر به هیچ بانکی در داخل چین نمی تواند ارسال نماید.بعبارتی می تواند حواله از ایران دریافت کند ولی نمی تواند آن را به بانکهای داخل چین منتقل نماید.

2- ازطریق بانک ، صراف ، بانک، در مواردی که فروشنده چینی در بانک CUNLUN حساب نداشته باشد،با موافقت فروشنده و از طریق صرافی وابسته به بانک عامل،حواله را ارسال نموده ،وعلاوه بر هزینه های کارمزد بانکی ،بابت دستمزد صراف نیز وجهی معادل تقریبا 8% از مبلغ پروفورما را کسر والباقی آن را به فروشنده پرداخت می نماید.

قابل توجه اینکه صراف بانک تنها حواله های یورویی را می تواند دریافت نماید ولی درپرداخت می تواند آن را به هرنوعی ارز و در هرکجای دنیا تبدیل و پرداخت نماید.مشکل مهمی که این نوع حواله وجود دارد این است که بانک عامل از صراف وابسته به بانک،هیچگونه نام وتلفنی را جهت پیگیری دراختیار مشتری قرارنمیدهد.مشتری ناگزیراست که بدون امکان پیگیری و بدون دریافت برگه سوئیفت، منتظر رسیدن حواله خود بماند.

شرکت بازرگانی قاسی با داشتن انواع حسابهای ارزی دربانک CUNLUN چین ، توانایی آن را دارد که کلیه حوالجات ارزی مبادله ای را چه بصورت یورو و چه بصورت یوآنی ، ازطریق دفترنمایندگی خود درچین ، دریافت کرده و آن را با تبدیل به ارز متقاضی به هرحسابی و درهرکجای دنیا که مشتری تقاضاکند،واریزمی نماید.کارمزد این بازرگانی در انتقال حوالجات مبادله ای معادل بین 8 تا 11% از مبلغ پروفورما می باشد.
تاریخ : 1393/2/2 | 3671 بازدید