تماس با ما


آدرس:

تهران، میدان جمهوری، تقاطع جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، طبقه 5، واحد 606و 603

تلفن:
66913500-66913501-66915510
-66592841

فکس:
66941991

پست الکترونیک:

Info@ghassemitradeco.com